Hjälp oss hjälpa!

Tillsammans kan vi göra skillnad.

Styrelse & stadgar 

Styrelsen väljs av årsmötet varje år. Samtliga styrelsemedlemmar arbetar ideellt för föreningen, och innehar arbetsgivaransvar för personalen på djurhemmet samt övergripande ansvar för verksamheten. Vid föreningens årsmötet i mars 2017 valdes följande styrelse:

 

Ordförande: Ann Scott

Vice Ordförande: Carina Bönström

Sekreterare: Jenny Kallin

Kassör: Marianne Holmberg

Ledamot & Djurhemsansvarig: Bertil Djup

Ledamot & Jourhemsansvarig samt Fadderansvarig: Jeanette Carlén

Ledamot: Catharina Dahl

Ledamot: Björn Eriksson

Ledamot: Jan-Erik Gunnarsson

Styrelsen kan kontaktas på: styrelsen@djurskyddetkarlstad.se

Djurskyddet Karlstad tillämpar Djurskyddet Sveriges normalstadgar för anknutna lokalföreningar (antagna lokalt i föreningen 10/3 2013): 

Stadgar
Normalstadgar för föreningar knutna till Djurskyddet Sverige.
normalstadgar_foreningar.pdf (1.6MB)
Stadgar
Normalstadgar för föreningar knutna till Djurskyddet Sverige.
normalstadgar_foreningar.pdf (1.6MB)

 

Är du intresserad av att sitta med i styrelsen år 2018?  

Om du skulle vilja arbeta aktivt med att driva Djurskyddet Karlstad framåt i föreningens styrelse är du välkommen att kontakta valberedningen för Djurskyddet Karlstad på valberedningkarlstad2017@gmail.com Valberedningen arbetar aktivt för att ge förslag på styrelsemedlemmar och välkomnar din intresseanmälan för styrelsearbete 2018.

Valberedningen består av:

Mikaela Rognsvåg (sammankallande)

Calle Leijon

Anna Melkersson